SYMBOL ZAKRESY POMIAROWE DZIAŁKI ODCZYTOWE WYMIARY (dł. x szer.) OPIS
WA 051 500 kg 0,2 kg Wymiar europalety (1,2m x 0,8m)
Waga ze stali konstrukcyjnej,
malowana natryskowo.
Miernik na kablu lub stojaku.
WA 151 1500 kg 0,5 kg Wymiar europalety (1,2m x 0,8m)
WA 301 3000 kg 1 kg Wymiar europalety (1,2m x 0,8m)
WA 051 500 kg 0,2 kg Wymiar europalety (1,2m x 0,8m)

Waga ze stali nierdzwnej.
Miernik na kablu lub stojaku.
WA 151 1500 kg 0,5 kg Wymiar europalety (1,2m x 0,8m)
WA 301 3000 kg 1 kg Wymiar europalety (1,2m x 0,8m)